SKALA OD 1 DO 6

Ziemia Torfowa(black)
Ciężar 1
Kleisotść 3
Właściwości wiążąca 1
Właściwości rozpraszające 3
Właściwości smużące 2
Glina Rozpraszająca
Kleisotść  1
Ciężar 4
Właściwości wiążąca 1
Właściwości rozpraszające 6
Właściwości smużące 4
Glina Argile
Kleisotść 4
Ciężar 2
Właściwości wiążąca 2
Właściwości rozpraszające 4
Właściwości smużące 3
Glina Kanał (wiążaca lekka)
Kleistość 3
Ciężar 4
Właściwości wiążąca 3
Właściwości rozpraszające 3
Właściwości smużące 3
Glina Wiążąca
Kleistość 4 
Ciężar 5
Właściwości wiążąca 4
Właściwości rozpraszające 2
Właściwości smużące 2
Glina River
Kleistość 6
Ciężar 5
Właściwości wiążąca 5
Właściwości rozpraszające 1
Właściwości smużące 1
Kreator stron www - szybka strona internetowa